Report a problem
Shaikh Sunny's avatar

Shaikh Sunny

Typing speed 42 WPM
Accuracy 93.6%
Typing speed, WPM
Accuracy, %
Date / Time
42.2
93.6%
13 Sep 14
04:49a
23.6
84.8%
02 Aug 14
11:42p
35.4
90.5%
02 Aug 14
11:38p
30.4
91.0%
02 Aug 14
11:36p
32.4
90.7%
02 Aug 14
11:33p
25.8
88.0%
02 Aug 14
11:29p
24.0
92.1%
20 Jul 14
03:17a
33.4
90.6%
20 Jul 14
02:54a
31.2
89.6%
20 Jul 14
02:51a
32.0
90.7%
20 Jul 14
02:48a
29.4
88.9%
20 Jul 14
02:46a
28.2
91.7%
12 Jul 14
06:25a
35.2
92.5%
12 Jul 14
06:22a
30.8
92.2%
12 Jul 14
06:19a
27.8
92.6%
12 Jul 14
06:17a
32.0
91.7%
12 Jul 14
05:58a
29.8
91.0%
12 Jul 14
05:55a
27.2
91.0%
12 Jul 14
05:50a
22.8
91.6%
12 Jul 14
05:47a
25.6
87.5%
12 Jul 14
05:42a
31.6
91.9%
03 Jul 14
07:46a
29.8
88.5%
03 Jul 14
07:44a
27.6
89.9%
03 Jul 14
07:41a
22.2
84.8%
03 Jul 14
07:37a