Report a problem
Sophia Kovaleva's avatar

Sophia Kovaleva

Progress 15 lessons
Typing speed 48 WPM
Accuracy 94.8%
Typing speed, WPM
Accuracy, %
Date / Time
41.6
90.4%
26 Jan 15
12:38a
48.6
94.8%
02 Sep 14
05:20a
46.2
94.4%
02 Sep 14
05:17a
32.2
88.9%
28 Dec 13
02:35a
37.4
92.6%
04 Dec 13
07:25a
35.2
92.5%
04 Dec 13
07:22a
33.8
93.7%
04 Dec 13
07:19a
33.8
89.7%
04 Dec 13
07:17a
36.6
92.0%
04 Dec 13
07:14a
36.6
91.3%
04 Dec 13
07:11a
36.4
90.8%
04 Dec 13
07:09a
38.4
94.8%
04 Dec 13
07:06a
31.6
92.2%
04 Dec 13
07:02a
31.4
88.5%
04 Dec 13
06:58a
41.0
95.0%
04 Dec 13
06:55a
34.2
90.7%
04 Dec 13
06:52a
39.8
94.6%
04 Dec 13
06:50a
40.0
95.5%
04 Dec 13
06:48a
33.0
88.9%
04 Dec 13
06:45a
31.6
89.2%
04 Dec 13
06:42a
37.0
95.1%
04 Dec 13
06:39a
32.4
88.0%
04 Dec 13
06:37a
35.4
93.6%
04 Dec 13
06:34a
34.6
90.0%
04 Dec 13
06:26a
35.6
90.3%
04 Dec 13
06:24a
32.4
89.3%
04 Dec 13
06:21a
28.4
86.5%
03 Dec 13
06:06a
32.2
91.2%
03 Dec 13
06:03a
33.4
93.2%
03 Dec 13
06:00a
29.4
92.9%
03 Dec 13
05:58a
26.8
86.5%
03 Dec 13
05:41a
35.4
93.5%
03 Dec 13
05:38a
31.8
95.0%
03 Dec 13
05:35a
27.2
91.9%
03 Dec 13
03:11a
28.8
94.9%
03 Dec 13
03:08a
27.0
96.3%
03 Dec 13
03:04a
24.4
93.3%
03 Dec 13
02:52a
26.0
94.2%
03 Dec 13
02:49a
23.0
91.6%
02 Dec 13
04:13a
20.6
87.2%
02 Dec 13
03:52a
22.2
94.3%
02 Dec 13
03:03a