Report a problem
Vadim  Solovyov's avatar

Vadim Solovyov

Progress 15 lessons
Typing speed 24 WPM
Accuracy 93.4%
Typing speed, WPM
Accuracy, %
Date / Time
20.2
87.6%
23 Jan 14
12:08a
20.0
89.2%
23 Jan 14
12:04a
22.2
90.0%
23 Jan 14
12:00a
22.0
90.0%
22 Jan 14
11:56p
22.4
93.3%
22 Jan 14
11:52p
24.2
93.4%
22 Jan 14
11:48p
18.8
88.8%
22 Jan 14
11:45p
21.2
91.0%
22 Jan 14
11:40p
22.8
92.9%
22 Jan 14
11:15a