Report a problem
Yaroslav Nychka's avatar

Yaroslav Nychka

Typing speed 56 WPM
Accuracy 98%
Typing speed, WPM
Accuracy, %
Date / Time
41.6
96.0%
25 Dec 13
12:42p
48.2
95.2%
25 Dec 13
12:40p
46.6
95.9%
25 Dec 13
12:38p
40.0
94.5%
25 Dec 13
12:36p
56.6
98.0%
25 Dec 13
12:33p
51.6
97.2%
25 Dec 13
12:32p
49.4
96.1%
25 Dec 13
12:30p
42.4
96.6%
25 Dec 13
12:28p
45.2
96.8%
25 Dec 13
12:26p
49.8
96.6%
25 Dec 13
12:23p
48.2
96.5%
25 Dec 13
12:21p
51.2
97.0%
25 Dec 13
10:56a
47.0
96.3%
25 Dec 13
10:54a
43.2
95.9%
24 Dec 13
12:28p
46.6
96.6%
24 Dec 13
12:26p
52.0
97.2%
24 Dec 13
12:22p
47.4
96.6%
24 Dec 13
12:20p
39.2
96.0%
24 Dec 13
12:18p
43.4
95.6%
24 Dec 13
12:15p