Report a problem
v gopi's avatar

v gopi

Progress 15 lessons
Typing speed 51 WPM
Accuracy 99.8%
Typing speed, WPM
Accuracy, %
Date / Time
51.6
99.2%
05 Apr 17
03:23
45.8
98.5%
29 Apr 15
22:54
49.4
98.2%
29 Apr 15
22:52
48.4
99.8%
29 Apr 15
22:43
50.4
98.7%
29 Apr 15
22:38
51.8
99.8%
29 Apr 15
22:30
47.2
98.0%
28 Apr 15
21:40
42.4
98.2%
28 Apr 15
21:34
41.0
97.2%
28 Apr 15
21:25
41.6
98.2%
28 Apr 15
05:10
43.8
99.2%
28 Apr 15
05:08
39.6
96.8%
28 Apr 15
05:06
44.4
98.8%
28 Apr 15
05:00
43.6
98.5%
28 Apr 15
04:56
43.6
99.3%
28 Apr 15
04:49
39.0
98.7%
28 Apr 15
04:42
44.2
98.7%
27 Apr 15
23:33