Report a problem
Valeriy Zamarayev's avatar

Valeriy Zamarayev

Typing speed 52 WPM
Accuracy 97.2%

Valeriy Zamarayev hasn't taken any typing lessons yet.