Report a problem
Igor Trakhov's avatar

Igor Trakhov

Typing speed 74 WPM
Accuracy 99.2%

Igor Trakhov hasn't taken any typing lessons yet.