Report a problem
Stephanie Maynard's avatar

Stephanie Maynard

Typing speed 40 WPM
Accuracy 99.2%

Stephanie Maynard hasn't taken any typing lessons yet.