Report a problem

Yevgeniya Kuchynska

Typing speed 44 WPM
Accuracy 97.2%

Yevgeniya Kuchynska hasn't taken any typing lessons yet.