Report a problem

Marzhan Kozhageldiyeva

Typing speed 38 WPM
Accuracy 96.2%

Marzhan Kozhageldiyeva hasn't taken any typing lessons yet.