Report a problem

Irina Artyushevskaya

Typing speed 63 WPM
Accuracy 99.2%

Irina Artyushevskaya hasn't taken any typing lessons yet.