Report a problem
Priyam Dutta's avatar

Priyam Dutta

Typing speed 29 WPM
Accuracy 98.8%

Priyam Dutta hasn't taken any typing lessons yet.