Report a problem

v v s prasad pasumarthi

Typing speed 28 WPM
Accuracy 95.9%

v v s prasad pasumarthi hasn't taken any typing lessons yet.