Report a problem

Yvette Zavaleta

Typing speed 44 WPM
Accuracy 97.1%

Yvette Zavaleta hasn't taken any typing lessons yet.