Report a problem
Utam Rahwani's avatar

Utam Rahwani

Typing speed 44 WPM
Accuracy 96.5%
Typing speed, WPM
Accuracy, %
Date / Time
41.8
92.5%
08 May 14
04:53
40.8
93.8%
08 May 14
04:51
37.8
91.4%
08 May 14
04:48
39.0
93.2%
08 May 14
04:43
42.2
93.7%
08 May 14
04:41
44.6
95.3%
08 May 14
04:39
39.8
92.9%
08 May 14
04:36
41.6
94.3%
08 May 14
04:34
40.0
93.6%
08 May 14
04:32
41.0
94.9%
08 May 14
04:29
41.2
93.5%
08 May 14
04:26
41.8
95.0%
08 May 14
04:24
42.8
94.4%
08 May 14
04:22
38.4
93.4%
08 May 14
04:19
37.6
92.7%
08 May 14
04:17
42.2
92.8%
08 May 14
04:14
48.8
95.7%
08 May 14
04:12
44.8
96.5%
08 May 14
04:09
40.0
96.4%
08 May 14
03:07
41.8
97.7%
08 May 14
03:02