Report a problem

Natalya Makarova

Typing speed 57 WPM
Accuracy 96.2%

Natalya Makarova hasn't taken any typing lessons yet.