Report a problem

YaroslavSkudarnov

Typing speed 53 WPM
Accuracy 96.8%

YaroslavSkudarnov hasn't taken any typing lessons yet.