Report a problem
Vlad Shtodin's avatar

Vlad Shtodin

Typing speed 34 WPM
Accuracy 97.7%

Vlad Shtodin hasn't taken any typing lessons yet.