Report a problem
Shaikh Sunny's avatar

Shaikh Sunny

Typing speed 42 WPM
Accuracy 93.6%
Typing speed, WPM
Accuracy, %
Date / Time
42.2
93.6%
13 Sep 14
04:49
23.6
84.8%
02 Aug 14
23:42
35.4
90.5%
02 Aug 14
23:38
30.4
91.0%
02 Aug 14
23:36
32.4
90.7%
02 Aug 14
23:33
25.8
88.0%
02 Aug 14
23:29
24.0
92.1%
20 Jul 14
03:17
33.4
90.6%
20 Jul 14
02:54
31.2
89.6%
20 Jul 14
02:51
32.0
90.7%
20 Jul 14
02:48
29.4
88.9%
20 Jul 14
02:46
28.2
91.7%
12 Jul 14
06:25
35.2
92.5%
12 Jul 14
06:22
30.8
92.2%
12 Jul 14
06:19
27.8
92.6%
12 Jul 14
06:17
32.0
91.7%
12 Jul 14
05:58
29.8
91.0%
12 Jul 14
05:55
27.2
91.0%
12 Jul 14
05:50
22.8
91.6%
12 Jul 14
05:47
25.6
87.5%
12 Jul 14
05:42
31.6
91.9%
03 Jul 14
07:46
29.8
88.5%
03 Jul 14
07:44
27.6
89.9%
03 Jul 14
07:41
22.2
84.8%
03 Jul 14
07:37