Report a problem
Oleg Kovalov's avatar

Oleg Kovalov

Typing speed 39 WPM
Accuracy 94.9%

Oleg Kovalov hasn't taken any typing lessons yet.