Report a problem

Yanira A. Reyes

Progress 1 lesson
Typing speed 48 WPM
Accuracy 99.3%
Typing speed, WPM
Accuracy, %
Date / Time
28.8
97.3%
01 Nov 16
16:01
27.2
96.0%
01 Nov 16
15:55
34.4
97.6%
01 Nov 16
15:40
35.0
97.3%
01 Nov 16
15:36
35.6
98.0%
01 Nov 16
12:54
32.8
97.6%
01 Nov 16
12:46
36.0
97.3%
01 Nov 16
12:41
40.8
98.0%
01 Nov 16
10:04
39.0
97.2%
01 Nov 16
10:02
37.2
98.2%
01 Nov 16
09:57
31.6
97.3%
01 Nov 16
09:55
48.8
99.3%
01 Nov 16
09:47