Report a problem

KIZZEY

Typing speed 21 WPM
Accuracy 97.3%
Typing speed, WPM
Accuracy, %
Date / Time
17.6
96.5%
02 Nov 16
12:53
13.2
94.3%
02 Nov 16
12:21
17.8
97.0%
02 Nov 16
12:11
21.4
97.0%
01 Nov 16
11:58
21.8
97.3%
01 Nov 16
11:54
14.8
94.3%
01 Nov 16
11:50