Report a problem
Katrina Whitener's avatar

Katrina Whitener

Progress 3 lessons
Typing speed 48 WPM
Accuracy 97%
Typing speed, WPM
Accuracy, %
Date / Time
34.6
97.0%
25 Mar 17
19:23
36.4
95.8%
25 Mar 17
19:15
44.6
97.3%
25 Mar 17
19:12
40.8
98.0%
25 Mar 17
19:09
46.6
98.5%
25 Mar 17
19:06
37.8
96.8%
25 Mar 17
19:04
38.8
96.5%
24 Mar 17
00:27
46.6
96.7%
24 Mar 17
00:25
32.8
95.1%
24 Mar 17
00:23
43.2
96.1%
24 Mar 17
00:20
35.4
96.0%
24 Mar 17
00:18
38.0
96.5%
23 Mar 17
23:02
46.8
98.0%
31 Dec 16
23:44
33.2
92.5%
01 Nov 16
15:41
48.8
97.0%
01 Nov 16
15:38
45.2
97.5%
01 Nov 16
15:36
43.6
94.8%
01 Nov 16
15:33