Report a problem

Mikayla Kaufenberg

Typing speed 77 WPM
Accuracy 98.7%
Typing speed, WPM
Accuracy, %
Date / Time
77.4
98.7%
02 Nov 16
08:09
72.8
96.5%
02 Nov 16
08:07
69.6
98.2%
02 Nov 16
07:59
67.4
97.1%
02 Nov 16
07:54