Report a problem

David Andrew Ottman

Typing speed 54 WPM
Accuracy 98.7%
Typing speed, WPM
Accuracy, %
Date / Time
54.8
98.7%
02 Nov 16
11:59
41.0
95.5%
02 Nov 16
11:57
46.6
95.0%
02 Nov 16
11:55
49.4
97.0%
02 Nov 16
11:52