Report a problem
Sanyam Khurana's avatar

Sanyam Khurana

Progress 1 lesson
Typing speed 50 WPM
Accuracy 98%
Typing speed, WPM
Accuracy, %
Date / Time
50.4
98.0%
07 Jun 14
11:15
41.4
96.6%
13 Sep 13
12:21
40.2
96.5%
13 Sep 13
12:19
45.6
96.8%
13 Sep 13
12:17
35.2
96.2%
13 Sep 13
12:10
43.6
96.4%
13 Sep 13
12:07
44.8
97.8%
12 Sep 13
11:22