Report a problem
Nag Castillo Reyes's avatar

Nag Castillo Reyes

Typing speed 53 WPM
Accuracy 99.8%

Nag Castillo Reyes hasn't taken any typing lessons yet.