Report a problem
surender mandotiya's avatar

surender mandotiya

Typing speed 46 WPM
Accuracy 98.3%

surender mandotiya hasn't taken any typing lessons yet.