Report a problem

Joy Williamson

Typing speed 65 WPM
Accuracy 98%
Typing speed, WPM
Accuracy, %
Date / Time
56.2
97.7%
10 Aug 14
22:11
60.4
97.6%
10 Aug 14
22:09
53.2
96.6%
10 Aug 14
22:07
62.8
97.1%
10 Aug 14
22:03
65.4
98.0%
10 Aug 14
22:01
61.8
97.3%
10 Aug 14
21:58