Report a problem

maribeth lyka dela cruz

Typing speed 16 WPM
Accuracy 97.5%

maribeth lyka dela cruz hasn't taken any typing lessons yet.