Report a problem

Cynthia Kinkenon

Typing speed 50 WPM
Accuracy 97%

Cynthia Kinkenon hasn't taken any typing lessons yet.