Report a problem
Priya Vyas's avatar

Priya Vyas

Typing speed 50 WPM
Accuracy 97.2%

Priya Vyas hasn't taken any typing lessons yet.