Report a problem

Gloria Garcia

Typing speed 60 WPM
Accuracy 99%
Typing speed, WPM
Accuracy, %
Date / Time
60.2
99.0%
27 Aug 14
09:56
53.2
98.0%
27 Aug 14
09:54
53.2
98.0%
27 Aug 14
09:50
47.0
97.8%
27 Aug 14
09:48
54.6
98.0%
27 Aug 14
09:38
53.6
98.5%
27 Aug 14
09:31