Report a problem

Thomas Gordon

Typing speed 47 WPM
Accuracy 95.3%

Thomas Gordon hasn't taken any typing lessons yet.