Report a problem
Yuriy Cherevichenko's avatar

Yuriy Cherevichenko

Progress 14 lessons
Typing speed 33 WPM
Accuracy 94.8%
Typing speed, WPM
Accuracy, %
Date / Time
27.4
92.5%
13 Jun 17
03:24
28.8
92.7%
23 Apr 17
12:53
28.2
90.1%
23 Apr 17
12:50
33.4
94.8%
23 Apr 17
12:47
29.6
91.8%
23 Apr 17
12:44
32.6
93.7%
23 Apr 17
12:41
21.8
88.6%
23 Apr 17
12:38
26.6
91.4%
23 Apr 17
12:34
30.2
95.0%
15 Apr 17
09:27
28.0
93.4%
15 Apr 17
09:24
26.4
92.8%
15 Apr 17
08:27
28.4
94.0%
15 Apr 17
08:24
30.2
96.1%
15 Apr 17
08:20
23.2
92.9%
15 Apr 17
08:17
32.0
95.0%
15 Apr 17
08:14
30.6
94.7%
14 Apr 17
11:45
28.0
93.8%
14 Apr 17
11:42
21.0
89.7%
14 Apr 17
09:29
28.2
94.0%
14 Apr 17
09:25
26.0
92.4%
14 Apr 17
09:22
26.0
94.3%
14 Apr 17
09:18
29.2
94.5%
14 Apr 17
09:15
26.6
93.2%
14 Apr 17
09:00
18.8
86.5%
03 Nov 14
11:38