Report a problem
Grigory Yaroslavtsev's avatar

Grigory Yaroslavtsev

Typing speed 69 WPM
Accuracy 98.7%

Grigory Yaroslavtsev hasn't taken any typing lessons yet.