Report a problem
Mưa Đầu Mùa's avatar

Mưa Đầu Mùa

Progress 3 lessons
Typing speed 14 WPM
Accuracy 97.5%
Typing speed, WPM
Accuracy, %
Date / Time
14.2
97.5%
20 Oct 13
20:10