Report a problem
Ngày Hôm Qua's avatar

Ngày Hôm Qua

Typing speed 16 WPM
Accuracy 96.3%
Typing speed, WPM
Accuracy, %
Date / Time
16.4
96.3%
24 Oct 13
07:48