Report a problem
GANESH JANGID's avatar

GANESH JANGID

Typing speed 41 WPM
Accuracy 98%
Typing speed, WPM
Accuracy, %
Date / Time
32.4
95.2%
19 Oct 15
23:59
34.6
94.9%
19 Oct 15
23:57
41.0
98.0%
19 Oct 15
23:51
36.6
96.6%
19 Oct 15
23:48
39.4
97.8%
30 Sep 14
23:50
33.4
95.4%
30 Sep 14
23:33
35.4
97.7%
30 Sep 14
23:01
28.4
95.5%
30 Sep 14
22:53