Report a problem
Shaikh Lukman's avatar

Shaikh Lukman

Typing speed 33 WPM
Accuracy 96%

Shaikh Lukman hasn't taken any typing lessons yet.