Report a problem
Cô Bé Vui Tính's avatar

Cô Bé Vui Tính

Progress 2 lessons
Typing speed 10 WPM
Accuracy 86.9%
Cô Bé Vui Tính's Basic Typing Certificate on Ratatype
Get your typing certificate. It's free!