Report a problem

vinaya shetty

Typing speed 19 WPM
Accuracy 95.4%

vinaya shetty hasn't taken any typing lessons yet.