Report a problem

Samiya I Bachcha

Typing speed 22 WPM
Accuracy 94.5%

Samiya I Bachcha hasn't taken any typing lessons yet.