Report a problem
Đặng Toàn Trí's avatar

Đặng Toàn Trí

Typing speed 47 WPM
Accuracy 92.9%
Typing speed, WPM
Accuracy, %
Date / Time
47.6
92.9%
07 Mar 18
23:37