Report a problem

Yuki

Progress 1 lesson
Typing speed 72 WPM
Accuracy 97.3%
Typing speed, WPM
Accuracy, %
Date / Time
72.0
97.3%
25 Nov 13
16:21
48.2
95.7%
25 Nov 13
14:54