Report a problem

Vadim Zagorodniy

Typing speed 63 WPM
Accuracy 98.7%

Vadim Zagorodniy hasn't taken any typing lessons yet.