Report a problem

V.V.Vishnupriya

Typing speed 22 WPM
Accuracy 96.3%
Typing speed, WPM
Accuracy, %
Date / Time
22.6
96.3%
17 Feb 15
01:52