Report a problem
ABHISHEK NAYAK's avatar

ABHISHEK NAYAK

Typing speed 55 WPM
Accuracy 96%
Typing speed, WPM
Accuracy, %
Date / Time
49.2
96.1%
17 Dec 15
12:47
50.6
96.1%
17 Dec 15
12:45
45.8
94.4%
17 Dec 15
12:42
43.2
93.9%
17 Dec 15
12:40
26.2
96.4%
03 Mar 14
06:52
55.2
96.0%
13 Jan 14
00:51
50.4
95.9%
13 Jan 14
00:48
45.6
95.8%
03 Jan 14
08:41
46.6
95.0%
03 Jan 14
08:38
49.6
94.6%
03 Jan 14
08:36
43.6
96.3%
03 Jan 14
08:33
49.6
96.5%
28 Dec 13
20:02
40.4
96.0%
28 Dec 13
12:22
36.6
96.7%
28 Dec 13
12:20
36.4
98.0%
28 Dec 13
11:48